Titlebar

Bibliografische Daten exportieren
Literatur vom gleichen Autor
plus auf ERef Bayreuth
plus bei Google Scholar

 

Zrównowazony rozwój a produkcj Zrównowazony rozwój : Od naukowego badania do politycznej strategi

Titelangaben

Rosemann, Bernd:
Zrównowazony rozwój a produkcj Zrównowazony rozwój : Od naukowego badania do politycznej strategi.
In: Banse, Gerhard ; Kiepas, Andrzej (Hrsg.): Zrównoważony rozwój: od naukowego badania do politycznej strategii. - Berlin : Ed. Sigma , 2005 . - S. 191-204
ISBN 978-3-89404-570-8

Abstract

Badania z dziedziny technologii produkcji ze względu na swój „stosowany” charakter widzą swoją rolę w konteście zrównoważonego rozwoju w znajdowaniu koncepcji i dróg realizacji zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development) na płaszczyźnie gospodarczej, tzn. w wypracowywaniu dla odnośnych przedsiębiorstw i utrwalaniu ekonomicznie nośnych ekologicznych form realizacji przy uwzględnieniu aspektów społecznych i kulturowych.
Z tego powodu w nawiązaniu do celu przyświecającego niniejszej konferencji referat dzieli się na główne części:
- tło i rozwój;
- powiązania i problemy;
- przykładowe strategie działania.

Weitere Angaben

Publikationsform: Aufsatz in einem Buch
Begutachteter Beitrag: Ja
Keywords: Nachhaltige Entwicklung; Zukunftsfähige Entwicklung
Institutionen der Universität: Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften
Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften > Lehrstuhl Umweltgerechte Produktionstechnik
Profilfelder > Emerging Fields > Innovation und Verbraucherschutz
Fakultäten
Profilfelder
Profilfelder > Emerging Fields
Titel an der UBT entstanden: Ja
Themengebiete aus DDC: 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften
600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften
Eingestellt am: 06 Apr 2017 12:02
Letzte Änderung: 06 Apr 2017 12:02
URI: https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/36755